Gondolatok, idézetek

“A kimondott szó hullámokat vet az univerzum tengerében”
(Megkeresem, ki írta.)

“Te is, ők is – fontos porszemek
A sivatagban, folyóparton,
Az udvari homokozóban
Vagy egy finom óraszerkezetben
Hol fordulnak,
Máskor megakadnak a dolgok
Csak játék
Ne vedd túl komolyan”
(xx)

“A rajzolás valójában nem olyan bonyolult: A látás a nehézség, pontosabban egy bizonyos látásmódra való átváltás. … Azt gondolhatnánk, hogy ahogy látunk, az teljesen jó, a rajzolás okoz gondot. Ennek éppen az ellentettje igaz, ezért a gyakorlatokat úgy állítottuk össze, hogy elősegítsék ezt a mentális átváltást és annak kettős előnyét. Először is, tudatos akaratból belépést biztosít a vizuális, észlelő gondolkodásmódba, hogy részesei legyünk a középpontba állított tudatosság élményének, másodszor pedig másképpen látjuk a dolgokat. A rajzoláshoz ez a két képesség szükséges.”
(Betty Edwards)

“Az egyénnek, hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein, függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig, hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert, meg kell tanulnia, hogyan jutalmazza meg saját magát; ki kell fejlesztenie magában azt a képességet, hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé.”
(Csíkszentmihályi Mihály)

 

 

 

Top Essay Composing assistance of 2020 rated by college pupils by a top business, may make your job easier and get you the correct career

In the event you want to begin an essay writing services that offers excellent providers for both pupils and the teachers, then then start off your own producing service now. Figure out essay club the way the service will be able to allow you to feel effective by reading this guide. You are able to also learn how a ceremony is able to help you receive more jobs.

For those who own a concern about an essay helper subsequently usually do not worry, an essay help specialist will help with whatever you will demand

Whether you are searching for producing solutions to get your enterprise or faculty job, we have been there to provide help. Composing support is deemed to be among the very greatest in the industry and also in the event that you can trust buy essay us, you are certain your essay is going to be written perfectly and safely.

Together with the advent of the net, it is now easy for everybody using a strong writing ability to be always a newspaper author

You’ll find numerous internet sites online which may train you in just how exactly to write papers. A great paper writer will soon know the way to make beautiful and interesting papers. The further professional paper writers will ensure that every sentence college essay writing service and paragraph are carefully explored and thoroughly examined. A master degree student will do the rest.